Gå til hovedindhold
Aktuelt

Konferencerne i uge 40: Ordblindhed - hvor er vi nu? er aflyst!

4. juni 2020
Konferencedeltagere lytter til oplæg

Opdatering: 23. september 2020

Kære tilmeldte deltagere ved konferencerne "Ordblindhed - hvor er vi nu?"

Det er med stor beklagelse, at Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med kun en uges varsel må aflyse de to konferencer "Ordblindhed - hvor er vi nu?" i DGI Byen i København onsdag den 30. september 2020 og på Munkebjerg Hotel i Vejle torsdag den 1. oktober 2020. Aflysningerne skyldes en bekymrende stor smittespredning i samfundet samt regeringens opfordring til hjemmearbejde i videst muligt omfang.

Fuld refusion for konferencegebyr

Alle deltagere får tilbagebetalt deres deltagergebyr. Vi vender tilbage med yderligere information vedrørende tilbagebetaling hurtigst muligt.

Fortsat markering af Ordblindeuge 2020

Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ønsker fortsat at markere Ordblindeuge 2020 i uge 40 ved på anden vis at formidle de faglige budskaber fra de aflyste konferencer. Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er derfor i dialog med oplægsholderne om videooptagelser af udvalgte konferenceoplæg. Videooptagelserne vil blive delt med deltagere fra de to aflyste konferencer. Deltagerne vil sidst i uge 40 modtage en mail om videooptagede oplæg.

Nota og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ønsker alle en god Ordblindeuge 2020 i uge 40. En oversigt over regionale og online arrangementer til markering af ordblindeugen kan findes ved at følge link.
 

Venlig hilsen
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Nota