Gå til hovedindhold
Aktuelt

Nota søger fondmidler til unge-netværk

24. august 2016
Nota duo-logo
Af Gunvor Tarp Barkholt

Unge-netværket Duo for ordblinde studerende er nu et år gammelt. Administrationen af netværket skal nu driftes, og derfor søger Nota nu eksterne fondmidler

Duo blev afsluttet lige før sommerferien 2016 med et seminar, hvor Nota fik feedback fra alle de deltagende biblioteker. Evalueringen af Duo-projektet også blev fremlagt af bureauet ”Is it a Bird”. Evalueringen er vedlagt i bunden af artiklen.

Ønsker at succesen skal fortsætte

Notas samarbejdsbiblioteker i Duo projektet er Herning-, Vejle-, Odense- og Gentofte Centralbibliotek samt Københavns og Aarhus’ Hovedbibliotek. Flere af bibliotekerne og et par nye ønsker at arbejde med Duo fremadrettet. Nota søger netop nu ekstern finansiering hos forskellige fonde, så Nota stadig kan være med til at skabe grundlaget for Duo. 

”Det er et stort ønske for Nota at Duo projektet fortsætter. Derfor vil vi gøre, hvad vi kan for at finde midler til, at Nota fremover kan opretholde en rolle i projektet.” Udtaler Inge Padkær Nielsen, som er leder af Viden og Kommunikation hos Nota.

Om Duo

Duo er et netværk for ordblinde studerende, som startede i foråret 2014. Siden der har studerende kunnet mødes gennem lokale folkebiblioteker. Formålet med projektet var, at studerende med læsevanskeligheder fik mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser med hinanden. Projektet gik kort sagt ud på, at de studerende fik tildelt en makker til sparring i både faglige og sociale sammenhænge.  

Generel begejstring

Overordnet har de fleste af de deltagende studerende været glade for Duo. Flere af de studerende udtrykte, at de især var glade for det frirum, der blev skabt mellem de studerende. Dog er nogle studerende undervejs faldet fra, mens andre er stødt til. Derfor vil der fremover være mere fleksible samarbejdsmuligheder. 

Konceptpakker til bibliotekerne

Nota og folkebibliotekerne har i samarbejdet med ”Is it a Bird” udviklet to konceptpakker: En til bibliotekernes ledelse og en til biblioteksansatte, som i praksis fungerer som Duo-facilitatorer. Konceptpakkerne skal fungere som værkstøjskasser, der kan hjælpe de lokale folkebiblioteker med at facilitere Duo-projektet fremover.