Action learning consulting

strategisk proceskonsultation i teori og praksis
(Erhvervspsykologiserien)
Note: 
Indhold: Introduktion til action learning consulting (Thorkil Molly-Søholm: Action learning consulting i et forandrings- og konsultationsteoretisk perspektiv ; Arven fra action learning og business driven action learning ; Action learning consulting - et overblik over de grundlæggende principper og forandringsmetoder. Søren Willert: Action learning consulting i videnskabs- og kompleksitetsteoretisk belysning ; En kompleksitetsteoretisk organisations-, aktør- og forandringsforståelse). Arbejdsform og principper til at designe forandringsforløb (Thorkil Molly-Søholm: Lærende partnerskaber : konsultative metoder til en ligeværdigt samskabende kunde-konsulentsamarbejdsmodel ; Designprincippet kompetence- og effektmål : konsultative metoder til at omsætte strategiske intentioner til mål for opgaverettet kompetenceudvikling og organisatorisk resultatskabelse ; Lærende partnerskaber og de tre designprincipper i praksis. Designprincippet strategiske intentioner : konsultative metoder til en samtidig top-down- og bottom-up-definition og initiering af forandringer / Henrik Schelde-Andersen & Thorkil Molly-Søholm. Designprincippet alc-projekter : konsultative metoder til at drive projekter, der skaber organisatoriske resultater, individuel læring og organisatorisk læring / Jan Rosenmeier & Thorkil Molly-Søholm). Forankningsdimensioner og -metoder (Thorkil Molly-Søholm: Forankringsmetoden meningsskabelse : skabelse af mening i forandringer på individ-, gruppe- og organisatorisk plan ; Forankringsmetoden territorialisering : moderne og klassiske magtforståelser til at skabe nødvendighed, forpligtelse og opbakning ; Forankringsmetoden organisatorisk læring : læringsmetoder til at transformere viden og færdigheder i projekterne til organisationens hverdagspraksis ; Forankringsmetoden synkronisering : metoder og forståelser til at balancere forandringen med organisationens bløde og hårde styringsteknologier ; Forankringsmetoderne i praksis)

Action learning consulting
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
624526
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2010
ISBN: 
9788777066658