Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde

Inspireret af den tyske filosof Axel Honneths tænkning om gensidig menneskelig anerkendelse og med udgangspunkt i en empirisk undersøgelse hvor 25 såkaldt svage klienter interviewes om deres krænkelseserfaringer argumenteres der for at begreberne anerkendelse og dømmekraft bliver centrale begreber i det sociale arbejde

Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
631698
Nota udgivelsesår: 
2016
Udgave: 
Hans Reitzel, 2015, (2. udgave)
ISBN: 
9788741261775