Arven fra Rom

Forfatter:
Via en række antikke kilder kastes lys over romersk tankegang og dagligdag, og den påvirkning som Romerriget har haft på vores europæiske tankeverden på det økonomiske, sociale, religiøse og politiske område beskrives

Arven fra Rom

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
627576
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Columbus, 2000
ISBN: 
9788789159812