Børn kan - i praksis

Forfatter:
(Socialpædagogisk bibliotek) Om brugen af metoden "Jeg kan" rundt omkring i verden. Først gennemgås metodens baggrund og historie, samt dens 15 trin. Efterfølgende vises hvordan metoden bruges i praksis gennem eksempler

Børn kan - i praksis
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
622321
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2010
ISBN: 
9788741253619
Oversætter: 
Nanna Gyldenkærne