Beginning Android 4 application development

Forfatter:
(Wrox programmer to programmer)

Beginning Android 4 application development (Engelsk)
Grundigt bearbejdet (Engelsk)

Bognummer: 
621863
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
John Wiley & Sons, 2012
ISBN: 
9781118199541