Brancheanalyse

erhvervs- og branchebeskrivelse i økonomisk perspektiv
Note: 
Indhold: Nationalregnskabet : grundlæggende begreber ; Erhvervsstrukturen : faktorer bag den langsigtede vækst i erhvervene ; Konjunkturvurdering, vækstprognoser og renteudvikling ; International handel og handelspolitik ; Arbejdsmarked og løn ; Brancheanalyse : metode og økonomiske begreber ; Konkurrenceformer og prisdannelse ; Konkurrencelovgivning og konkurrencepolitik

Brancheanalyse
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
628079
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Handelshøjskolens Forlag, 2014
ISBN: 
9788762904330