Bruno Latour

hybride tanker i en hybrid verden
En introduktion til Bruno Latours forfatterskab med fokus på hans bidrag til videnskabsstudier, hans tanker om den moderne verden samt hans bidrag til den gren af sociologien, der går under betegnelsen ANT (aktør-netværks-teori)
Note: 
Indhold: På sporet af Bruno Latours hybride verden ; Videnskabsantropologi ; Modernitetsfilosofi ; Politisk økologi ; Associationssociologi ; Afrunding: Bruno Latours oplysningsprojekt ; "We would like to do a bit of science studies on you": Interview med Bruno Latour

Bruno Latour

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
623639
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2009
ISBN: 
9788741251424