Danmark i Europa 1945-93

Forfatter:
Redaktion: 
Tom Swienty
Note: 
Indhold: Vibeke Sørensen: Fra Marshall-plan til de store markedsdannelser, 1945-59. Thorsten B. Olesen: Det europæiske markedsskisma 1960-72/ Thorsten B. Olesen og Johnny Laursen. Mogens Rüdiger: Stagnation, 1973-79. Nikolaj Petersen: Vejen til den europæiske Union 1980-93. Peter Nedergaard: Økonomiske aspekter af EF-samarbejdet, 1980-93. Peter Nedergaard: Overblik / Peter Nedergaard og Tom Swienty

Danmark i Europa 1945-93
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
606577
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Munksgaard, 1994
ISBN: 
9788716149930