Dansk i dialog

Redaktion: 
Karin Esmann, Alma Rasmussen, Lisbeth Birde Wiese
Note: 
Indhold: Olga Dysthe: Mit ansvar er å gi elevene de redskaper de trenger for å lykkes : om lærerens rolle i det dialogiske og flerstemmige klasserommet. Kirsten Borberg: Se hvad jeg tænker, og mærk hvad jeg siger : om de små tegns betydning for dialogisk undervisning i folkeskolen. Vibeke Hetmar: Skrivekonferencer i folkeskolen : i dialog med læreren. Mi'Janne Juul Jensen: Man lærer at se sig selv og sine opgaver i øjnene : om mappevurdering som alternativ vurderingsform. Projektarbejde og dialogisk undervisningsform / af Inger Lise Nordsborg, Alma Rasmussen og Agnes Witzke. Anne Birgitte Klange: Gruppearbejde : dialog og kompetencer. Lisbeth Birde Wiese: Danskopgaven : et eksempel på en succes. Et sprog til at tale om sprog : om funktionel grammatik og genrepædagogik i Australien / af Bodil Hedeboe og John Polias.

Dansk i dialog
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
606288
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dansklærerforeningen, 2000
ISBN: 
8777046072