Danske søer og deres restaurering

(Tema-rapport fra DMU) Beskrivelse af hvordan det generelt står til med vores søer, og hvilke metoder der i de sidste 5-10 år er blevet brugt til at genoprette vandkvaliteten i en række forskellige søer

Danske søer og deres restaurering
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
611336
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Danmarks Miljøundersøgelser, 1999
ISBN: 
8777724402