Danskfagets it-didaktik

(Seminarieserien) Præsentation af såvel praktiske eksempler som didaktiske overvejelser. Viser på denne måde, hvordan teori og praksis kan supplere og styrke hinanden. Indeholder bl.a. kapitler om hjemmesiden i undervisningen, søgning på internettet, samarbejde via net og litteraturundervisning og it

Danskfagets it-didaktik

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
624797
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Gyldendal, 2007
ISBN: 
9788702036435
Illustrator: 
Kristian Eskild Jensen