De første græske filosoffer

førsokratiske fragmenter
Forfatter:
(Redaktion Filosofi)

De første græske filosoffer

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
615857
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Det lille Forlag, 2010
ISBN: 
9788790030148