Deltagende observation

Ud fra den fænomenologiske tradition gives en analyse af den samfundsvidenskabelige dataindsamlingsmetode, kaldet deltagende observation, der forudsætter at forskeren deltager aktivt i det miljø, han observerer

Deltagende observation
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
643921
Nota udgivelsesår: 
2019
Udgave: 
Hans Reitzel, 2015, (2. udgave)
ISBN: 
9788741258683