Den yderste grænse - Bind 1

Forfatter:
Med Jonna i centrum føres skildringen af hendes vidt forgrenede familie op gennem 1970'erne og 1980'erne. Godt og ondt veksler, men hinsides smertegrænsen finder nogle af personerne en styrke, de ikke vidste, de havde

Den yderste grænse - Bind 1
Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download Den yderste grænse - Bind 1 Standard e-bog
Bognummer: 
708092
Nota udgivelsesår: 
2008
Udgave: 
Gyldendal, 1987
ISBN: 
8700082546