Det skal være sjovt at være lille og godt at blive stor

Forfatter:
Gennemgang af barnets udvikling og udviklingstrin fra 0-15 år og hvilken rolle de voksne og andre børn spiller heri

Det skal være sjovt at være lille og godt at blive stor
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
605636
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Pædagogisk Medhjælper Forbund, 1997
ISBN: 
8789428196