EF og kulturen

et oplæg til debat
Forfatter:
Note: 
Indhold: Hvorfor beskæftige sig med EF og kultur? ; Danmark og kultursamarbejdet i EF ; Kultursamarbejdet i EF: en oversigt (EF's kulturpolitik ; EF's kulturelle apparat ; EF og bogen ; EF og bibliotekerne ; På tværs af alle grænser ; Hvad med Norden? ; Det øvrige Europa)

EF og kulturen
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
618046
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Danmarks Biblioteksforening, 1991
ISBN: 
8787244527