En kano af papir

en indføring i teaterantropologi
Forfatter:
I bogen undersøges de grundlæggende træk, som på tværs af genrer og kulturer gør skuespillerens teknik troværdig og tiltrækkende for tilskueren

En kano af papir
Grundigt bearbejdet

Under produktion. Denne bog vil blive tilgængelig, så snart den er færdigproduceret. Læs mere
Bognummer: 
645054
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Drama, 1994
ISBN: 
8774198114