EU og socialpolitikken

på vej mod et europæisk socialt medborgerskab
Redaktion: 
Bjarne Hastrup
Gennemgang af de mange aspekter af EUs overordnede sociale principper - om fattigdom, ligebehandling, pensioner, helbred og beskæftigelse - set i lyset af arbejdskraftens fri bevægelighed samt medlemslandenes ønske om at fastholde en national socialpolitik
Note: 
Indhold: Bjarne Hastrup: EU- og socialpolitikken. Anne Christine Lyder Andersen: Fattigdom og social eksklusion i et udvidet EU. Anna Holst Jensen: Ligestilling mellem mænd og kvinder i EU. Mette Due Vogn: Dagpengesystemer i EU. Jonas Christensen: Østudvidelsen af EU og socialpolitikken. Lasse Bank: Europas demografiske udfordring. Sara Aida Petersen: Sveriges pensionssystemer med sammenligning til Danmark. Line Bjerre Sørensen: Flexicurity og det tyske arbejdsmarked. Alexandra Dessoy: Det franske sundhedssystem sammenlignet med det danske. Christina Raae Pedersen: Parallelimporterede lægemidler i EU. Jan Treu: Pensionssystemet i Danmark og EU

EU og socialpolitikken
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
624693
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Multivers, 2010
ISBN: 
9788779172821