Gennem teori og praktiske eksempler gives et indblik i de overvejelser, som den projekterende skal medtænke i facadeudformningens funktion, teknik og æstetik

Facaden

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
623157
Nota udgivelsesår: 
2013
Redaktion: 
Torben Dahl
Udgave: 
Kunstakademiets Arkitektskole, 2003
ISBN: 
9788787136501