Fordringen på anerkendelse

(En NSU bog)
Note: 
Indhold: Sociologisk og socialfilosofisk kritik (Rasmus Willig: Anerkendelsesbegrebets sociologiske semantik. Anders Petersen: Autenticitet og anerkendelse : Charles Taylors kulturkritik). Politisk filosofi (Henrik Stampe Lund: Konstitutionel anerkendelse : om den politiske regulering af behovet for anerkendelse. Jonas Jacobsen: Anerkendelse og selvidentitet : om forsoningen mellem det gode og det moralske liv hos Hegel. Søren Juul: Solidaritet, anerkendelse og retfærdighed : argumenter for en syntese mellem tre moralfilosofiske begreber). Litteraturvidenskab (Christian Dahl: Tragedie og anerkendelse : om Sofokles' og Hegels Antigone. Moritz Schramm: Individualitet og socialitet : om kampen for anerkendelse i Franz Kafkas forfatterskab. Nicolaj Lübecker: Kan man læse sig ud af helvede? : anerkendelseskampe hos Jean-Paul Sartre og Nathalie Sarraute)

Fordringen på anerkendelse
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
605616
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Klim, 2006
ISBN: 
8779555330