Forebyggende arbejde med risikobørn

Forfatter:
Inspiration til pædagogers og læreres forebyggende indsats overfor 5-10 årige problembørn, bl.a. med henblik på at undgå behandling eller fjernelse fra hjemmet. Teoriforståelsen baserer sig på A. R. Luria og nyere neuropsykologisk teori

Forebyggende arbejde med risikobørn
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
605287
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Semi-forlaget, 1995
ISBN: 
8788338218