Gerontologi

livet som gammel - en tværfaglig lærebog i gerontologi
Redaktion: 
Christine E. Swane, Anne Leonora Blaakilde, Kirsten Amstrup
Note: 
Indhold: Christine E. Swane: Gamle menneskers hverdagsliv. Bernard Jeune: Aldringens demografi og det lange liv. Henning Kirk: Alderskurver og livsløb. Jørgen Goul Andersen: Ældrepolitik, økonomi og pensionsordninger. Merete Platz: Aspekter af ældres levekår. Holger Højlund: Ældre som modtagere af omsorg og service. Anne Leonora Blaakilde: Familieroller i forandring ; Livshistorie og reminiscens ; Ord skaber alder. Migration, etnicitet og aldring / Charlotte Egeblad & Kirsten Amstrup. Bente Lindstrøm: Boligen i ældrelivet. Kurt Møller: Livet i plejeboligen. Carsten Hendriksen: Kroppens biologiske aldersforandringer. Mikkel Vass: Forebyggende hjemmebesøg til ældre mennesker. John Christensen: Tænder til et helt liv. God ernæring hos ældre / Agnes N. Pedersen & Anne Marie Beck. Bo Møhl: Ældre og seksualitet. Karen Munk: Aldring, psykisk sundhed og trivsel. Peter Laursen: Aldring, kognition og hukommelse. Rehabilitering af ældre / Lis Wagner & Carita Nygren. Lis Puggaard: Træning af raske, gamle mennesker. Kirsten Avlund: Funktionsevnens betydning for dagliglivet. Annette Johannesen: Aktiv udfoldelse, sundhed og velvære. Kirsten Amstrup: Sygepleje til gamle mennesker. Krop, sundhed og alderdom / Jørgen Povlsen & Morten Hoff. Michael Hviid Jacobsen: "Gå blidt ind i den gode nat -" : om et liv før døden i nutidens samfund

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Gerontologi
Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download Gerontologi Standard e-bog
Bognummer: 
635215
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Munksgaard Danmark, 2007, (2. udgave)
ISBN: 
9788762806542

Gerontologi
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
608512
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Munksgaard Danmark, 2007, (2. udgave)
ISBN: 
9788762806542

Gerontologi
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
605095
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Munksgaard Danmark, 2006
ISBN: 
8762803026

Gerontologi (Uddrag)
Indscannet e-bog, specialproduktion - Med figurbeskrivelser (Uddrag)

Bognummer: 
635216
Uddrag: 
side 169-188
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Munksgaard Danmark, 2007, (2. udgave)
ISBN: 
9788762806542