God regnskabspraksis i DLBR

Note: 
Indhold: Formål og grundlæggende krav ; Lovgrundlag ; Årsrapportens bestanddele ; Balancen ; Resultatopgørelsen ; Revisors regnskabserklæringer og påtegning ; Ledelses- og virksomhedsoplysninger ; Anvendt regnskabspraksis ; Det interne regnskab

God regnskabspraksis i DLBR
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
610540
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, 2009
ISBN: 
9788791566165