Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene

herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt
Note: 
Indhold: Sundhedspersonalet ; Det pædagogiske personale i dagtilbud ; Skoleområdet ; Klubområdet ; Kommunale sagsbehandlere ; Tværfagligt samarbejde og tværfaglige grupper ; Eksempel på guide ved mistanke om omsorgssvigt ; Forebyggelse og handlemuligheder ved mistanke om seksuelt misbrug af børn og unge

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
604174
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Socialministeriet, 2004
ISBN: 
8775462575