Harvard business essentials

managing projects large and small, the fundamental skills for delivering on budget and on time
(Harvard business essentials series)

Harvard business essentials (Engelsk)
Grundigt bearbejdet (Engelsk)

Bognummer: 
607120
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Harvard Business School Press, 2004
ISBN: 
1591393213