Historiedidaktik

mellem teori og praksis
(Lærerbiblioteket)
Note: 
Indhold: Mennesker og historie, faghistorie og skolefaget historie (Hvad er historie? ; Viden i historie ; Historie som fag ; Historisk metode ; Historiebrug ; Historie bliver et skolefag ; Historiebevidsthed) ; Tilrettelæggelse af undervisningen : hvordan planlægges, gennemføres og evalueres en undervisning, der støtter elevernes historiske tænkning? (Elevers historieforståelse ; Historisk tænkning og eleverne ; Forenklede Fælles Mål ; Læringsmålstyret undervisning ; Evaluering og prøve ; Opgaver og aktiviteter) ; Læremidler (Forlagsproducerede læremidler ; Kildearbejde i skolen ; Fortælling og rollespil ; Historiske børne- og ungdomsbøger ; Billeder som læremiddel ; Historiske spillefilm ; Museet, stedet, genstanden ; It og historie)

Historiedidaktik

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
636454
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Hans Reitzel, 2016
ISBN: 
9788741264387