I sandhedens tjeneste

Forfatter:
Da den svenske præst T. Swane offentligt bekender sig til reinkarnation, bliver han fyret som præst, landsforvist og sendt til Amerika, hvor han starter et nyt liv, deltager i borgerkrigen, og efter krigen opretter et center for alkoholmisbrugere

I sandhedens tjeneste
Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download I sandhedens tjeneste Standard e-bog
Bognummer: 
705325
Nota udgivelsesår: 
2006
Udgave: 
Angel, 2005
ISBN: 
8798647075