Institutionen er mere end summen af pædagoger -

organisation og individ, leder og medarbejdere, kommunikation og samarbejde, kultur og struktur i dag- og døgninstitutioner
Forfatter:
Ved at sammenstille betydningen af pædagogens personlige attitude, personalegruppens grad af modenhed og organisationens rollefordeling afklarer bogen de særlige forhold, der gælder for dag- og døgninstitutioner

Institutionen er mere end summen af pædagoger -
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
616293
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Gyldendal Uddannelse, 2002
ISBN: 
9788700155268