Kommenteret straffelov: Speciel del

lovbekendtgørelse nr. 1052 af 4. juli 2016 af Straffeloven af 15. april 1930 med senere ændringer, kap. 12-29 (§§ 98-306)

Kommenteret straffelov: Speciel del (Uddrag)
Lydbog med tekst

Spilletid: 
48 timer 14 minutter
Bognummer: 
636357
Indlæsningsår: 
2017
Uddrag: 
Kapitel 15-29 (s. 139-720)
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017, (11. udgave)
ISBN: 
9788757433616