(Naturfag - tema) Med eksperimenter som en integreret del behandles fysiske og kemiske begreber i tilknytning til kroppens omsætning af energi. Om bl.a. arbejde, energiformer, effekt, varmetransport og forbrænding

Krop & energi
E-bog for synshandicappede

Bognummer: 
603236
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Gyldendal Uddannelse, 1999
ISBN: 
8700432547