Lærebog i praktikken, trin 1

(Sosuserien)
Note: 
Indhold: Social- og sundhedshjælperens arbejdsområde ; Samarbejde med kolleger, borgere og pårørende ; Personlig pleje og grundlæggende sygepleje ; Personlig pleje ; Personlig og praktisk hjælp ; Sygdomsforebyggende arbejde ; Kost og ernæring ; Komplekse og ikke komplekse forløb ; Borgerforløb ; Rehabiliterende arbejde ; Aktiviteter ; Sundhedsfremme og forebyggelse ; Dokumentation ; Fagsprog ; Kommunikation ; Konflikter og vold ; Forflytninger ; Arbejdsmiljø ; Interesse og initiativ

Lærebog i praktikken, trin 1

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
626287
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Munksgaard, 2013, (2. udgave)
ISBN: 
9788762811584
Illustrator: 
Niels Elgaard