Lev med din krop

om accept og selvfølelse
Note: 
Indhold: Kropsopfattelse og selvfølelse (Udseende og kropsopfattelse ; Selvbillede og selvfølelse) ; Lær at kende, at acceptere og at bruge din krop (Forberedelser ; Livsværdier - hvad er vigtigst i dit liv? ; Genopdag din krop - bag om den indre dialog ; Forholdet mellem din kropsopfattelse og din selvfølelse - hvordan vil du have det? ; Kortlæg din indre dialog - forstå, tag stilling, lav om og accepter ; Parathed og accept - kunsten at leve ; Tag hånd om din krop, og vær nærværende ; Bevar forandringerne, og forebyg tilbagefald - hvordan kommer du videre?)

Lev med din krop
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
614960
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2010
ISBN: 
9788777066221
Oversætter: 
Søren Søgaard