Mennesket i specialpædagogikken

om mod og fornuft i specialundervisningen
Forfatter:
Note: 
Indhold: Henover specialpædagogikken ; Ind i specialundervisningen ; Ud i vidtgående vanskeligheder ; Hvorhen med socialpædagogikken? ; Hvordan det blev muligt at skabe orden i specialpædagogikkens faglige begrebsverden ; Eksempler på hvordan neuropsykologien var medvirkende til at skabe orden i socialpægogikken ; En tankegang for socialpædagogisk udredning og fortolkning med henblik på praksisforslag ; Specialpædagogik i et socioemotionelt perspektiv med kognitive konsekvenser ; Når personlig klangbund blander sig med specifikke vanskeligheder ; Når forældre bliver forsøgt sat på plads af systemet ; Når vores socialpædagogiske fokus spiller vores opmærksomhed et puds ; Når forældre tager sagen i egen hånd hvad angår deres børns alvorlige skriftsproglige vanskeligheder ; Ud af specialpædagogikken

Mennesket i specialpædagogikken
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
607242
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Specialpædagogisk Forlag, 2007
ISBN: 
9788776073183