Naturen i Danmark: Det åbne land

Note: 
Indhold: Natur og mennesker i det åbne land (Peter Vestergaard: Naturen i det åbne land. Bo Fritzbøger: Det åbne lands kulturhistorie. Livsbetingelser og tilpasninger til livet i det åbne land / Peter Milan Petersen, Henning Petersen). Naturtyperne i det åbne land (Moserne og de ferske enge / Signe Nepper Larsen ... et al. Græslandet / Rasmus Ejrnæs, Hans Henrik Braun, Peter Holter. Lynghederne / Inger Kappel Schmidt, Boy Overgaard Nielsen, Torben Riis-Nielsen. De eksponerede kyster / Steen N. Christensen, Hans Dreisig. Strandengskysterne / Hans Dreisig, Peter Vestergaard. Det dyrkede land / Anna Bodil Hald, Jens Reddersen. Naturen i bylandskabet / Peder Agger, Michael Borch Grell, Signe Nepper Larsen). Store dyr i det åbne land (Hans J. Baagøe: Pattedyr. Kåre Fog: Padder og krybdyr. Michael Borch Grell: Fugle). De overordnede mønstre (Ib Johnsen: Menneskets påvirkning af naturtyperne i det åbne land. Henning Adsersen: Mønstre i det åbne land. Peder Agger: Det åbne lands fremtid)

Naturen i Danmark: Det åbne land

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
642517
Nota udgivelsesår: 
2019
Redaktion: 
Kaj Sand-Jensen
Udgave: 
Gyldendal, 2017, (2. udgave)
ISBN: 
9788702233285
Illustrator: 
Bert Wiklund m.fl.