Oplysningens verden

idé, historie, videnskab og kunst
Redaktion: 
Ole Høiris og Thomas Ledet
Om Oplysningens tid som en epoke i sig selv
Note: 
Indhold: Oplysningens tid og idé (Svend Erik Larsen: Jordskælvet i Lissabon : et vendepunkt i oplysningstiden. Martin Paldam: Den økonomiske udvikling : oplysningstiden i perspektiv. Michael Böss: Den britiske oplysning og det moderne nationsbegreb. Anders Moe Rasmussen: At komme til rette med kaos : noget om tilblivelsen af oplysningsfilosofien og en af dens senere former. Johannes Adamsen: Religion - fornuft - historie. Hans-Jørgen Schanz: Oplysningens idéhorisont) ; Naturvidenskab (Finn Olesen: Livets mekaniske grundlag. Helge S. Kragh: Kosmologi og naturfilosofi i 1700-tallets Danmark-Norge. Kurt Møller Pedersen: Lys og stjerner og deres underlige bevægelser. Kirsti Andersen: Matematikken i oplysningstiden : og dens skyggebilleder i Danmark. Philippe Provençal: Peter Forsskål og rejsen til Det Lykkelige Arabien. Ole Sonne: Animalsk elektricitet : opdagelsen af musklers og nervers elektriske aktivitet. Thomas Bartholin og Niels Stensen : en betydningsfuld dansk anatom og hans elev / Thomas Ledet og Helmer Søgaard. Giovanni Battista Morgagni : grundlæggeren af patologisk anatomi / Ulrik Baandrup og Flemming Brandt Sørensen. Niels Ehlers: Øjenkirurgen Jacques Daviel : operation for grå stær : et behandlingsmæssigt gennembrud i oplysningstiden. Christian Brahe Pedersen: Georg Heuermann : dansk kirurg og læge i 1700-tallet. Niels Nørskov-Lauritsen: Kopperindpodningen i Danmark i det 18. århundrede) ; Samfundsteori og -praksis (Ole Høiris: Mellem vildskab og fornuft : menneskets civilisering. Hans Carl Finsen: Den civiliserede nation. Sten Schaumburg-Müller: Universelle rettigheder : oplysningstidens ret? Erik Kloppenborg Madsen: Den skotske oplysningstænkning : og forståelsen af det moderne kommercielle samfund. Arne Gotfredsen: Oplysningstidens klassiske økonomiske paradigme. Niels Kayser Nielsen: Oplysning i Norden : et pragmatisk, statsligt og folkeligt anliggende. Jens Evald: Henrik Stampe, enevælden og oplysningstiden. Erik Vive Larsen: Sproget og oplysningen. Hans Jørgen Frederiksen: Kristendom, oplysning og billedproblematik. Carsten Porskrog Rasmussen: Kampen om godset. Karlo Elmelund: Landboreformernes rødder i oplysningstidens tanker. Da oplysningen kom til Jylland : landbrug og skolevæsen / Torben Arboe og Viggo Sørensen) ; Kunst og Dannelse (Jørn Erslev Andersen: Tænkning og lidenskab : sansning og entusiasme i Kants æstetik. Svend Bach: Fyrsten, hans rådgivere og folket : hos italienske digtere i oplysningens tidsalder. Michael Skovmand: Kaffehuse og romaner i den engelske oplysningstid. Peter Mortensen: Skeletterne ud af skabet : den gotiske roman i 1790'ernes Storbritannien. Kirsten Molly Søholm: Skriftmedie, brevkultur og oplysning i det 18. århundrede : eksemplificeret ved Johann Wolfgang Goethes 'Den unge Werthers lidelser'. Birgit Eriksson: Menneskets dannelse : mellem kunst og natur. Ole Thomsen: Lys af klassik og komik : Holbergs eksempel. Annelis Kuhlmann: Paradokser i dansk teater fra oplysningstiden

Oplysningens verden
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
624494
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Aarhus Universitetsforlag , 2007
ISBN: 
9788779343252