Ordentlig opsigelse

Gennemgang af opsigelsesforløbet fra de første overvejelser om nødvendigheden af en opsigelse til berettigelsen af feriepenge og G-dage efter medarbejderens fratræden. Med afsnit om de juridiske og personalepolitiske aspekter ved en opsigelse

Ordentlig opsigelse
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
606206
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Gjellerup, 2003
ISBN: 
8713048503