Praksis efter Gøssel; Grundøvelser og bevægelseseksperimenter

en tolkning af et teorigrundlag, praksis efter Gøssel
Forfatter:
Vejledning i Astrid Gøssels pædagogiske arbejde med gymnastik for voksne og bevægelsesleg for børn, både om det bevægelsesteoretiske grundlag og den praktiske udførelse af grundøvelser og fri eksperimenterende bevægelsesudfoldelse

Praksis efter Gøssel; Grundøvelser og bevægelseseksperimenter
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
623434
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Ejlers, 1987
ISBN: 
8772414901