Primus - Bind 1: Almen studieforberedelse i grundforløbet

Introduktion med opgaver til faget almen studieforberedelse, der er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab
Note: 
Indhold: Hvad er almen studieforberedelse? ; Faglighed er mange ting ; Studierapporten ; Hvad er et fagligt hovedområde? ; Videnskab ; Humaniora ; Naturvidenskab ; Samfundsvidenskab ; Studiemetodik som et håndværk, der skal læres ; Gruppearbejde og projektarbejde ; At skrive en problemformulering og en synopsis ; Taksonomiske niveauer ; Informationssøgning ; Model for evaluering af grundforløbet

Primus - Bind 1: Almen studieforberedelse i grundforløbet
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
606353
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Systime, 2005
ISBN: 
8761611360