Primus - Bind 2: Almen studieforberedelse på studieretningen

Introduktion med opgaver til faget almen studieforberedelse, der er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab
Note: 
Indhold: Godt i gang : almen studieforberedelse på studieretningen ; Humaniora - centrale nybrud ; Naturvidenskab - centrale nybrud ; Samfundsvidenskab - centrale nybrud ; Logik og retorik ; Kogebog til opgaveskrivning ; Nøgleord: analyse og vurdering ; Eksamen i almen studieforberedelse ; Idræt og folkesundhedsvidenskab ; Fra gymnasieelev til studerende

Primus - Bind 2: Almen studieforberedelse på studieretningen
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
606354
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Systime, 2008
ISBN: 
8761613606