Rumforskning

fysiske omgivelser i ledelse og organisering af arbejde
Om hvordan arbejdspladsens fysiske omgivelser påvirker medarbejdernes adfærd og trivsel, den kommunikation og videndeling, der foregår på arbejdspladsen samt de sociale relationer, der etableres, og om hvordan dette har indflydelse på ledelsen og organiseringen af arbejdet

Rumforskning
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
610029
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet, 2009
ISBN: 
9788757419436