Små børns sprog

Forfatter:
Om barnets tilegnelse af sproget samt ideer til, hvordan forældre og pædagoger gennem leg kan støtte barnet i dets sproglige udvikling

Små børns sprog

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
606069
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Pædagogisk Medhjælper Forbund, 1999
ISBN: 
8789428277