Snit i storbyen

Forfatter:
Karakteristik af storbyen København via et radiært snit fra Ølstykke til Nørrebro. Iagttagelserne suppleres med teoretiske overvejelser og byhistoriske betragtninger
Note: 
Indhold: Optakt ; Temaer (Byen uden navn ; Hierarki i byen ; Storbyens metamorfoser ; Notater om byen ; Æstetik i byens omdannelse ; Tiden, konteksten og kastet) ; Snit (Om snittet ; Hele snittet 1 ; Gl. Ølstykke ; Stenløse vest ; Stenløse øst ; Veksø vest ; Veksø øst ; Værebro Å ; Måløv vest ; Måløv ; Brændemose ; Ballerup ; Lautrupparken , Skovlunde ; Herlev vest og bymidte ; Herlev øst ; Vestvolden ; Husum ; Husum - Brønshøj ; Brønshøj ; Borups Allé - Hareskovvej ; Bispebjerg ; Nørrebro Station ; Ydre Nørrebro ; Nørrebros Runddel ; Indre Nørrebro ; Nørrebro ved Søerne ; Porten til Nørrebro ; Hele snittet 2) ; Coda (By under by under by) ; Etuder (Udkast til indgreb i byen)

Snit i storbyen

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
608373
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Kunstakademiets Arkitektskole, 2007
ISBN: 
9788787136761
Illustrator: 
Hans Ovesen