Sprogvejlederen

Forfatter:
(Sprog, udvikling og læring) I bogen behandles sprogudvikling og sprogstimulationen både almenpædagogisk og specialpædagogisk. Beskrivelsen af årsager til sproglige vanskeligheder, de sproglige vanskeligheders fremtrædelsesformer og efterfølgende eksempler på specialpædagogiske tiltag, kan anvendes i almenpædagogikken. Kan desuden bidrage til sprogvejlederes og sprogpædagogers arbejde med at kvalificere det sproglige miljø i dagtilbuddene

Sprogvejlederen
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
613820
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dafolo, 2010
ISBN: 
9788772815022
Oversætter: 
Eva Maria Fredensborg