Stress på arbejdspladsen

årsager, forebyggelse og håndtering
Forfatter:

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Stress på arbejdspladsen
E-bog for synshandicappede

Bognummer: 
609899
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2002
ISBN: 
8741224604
Illustrator: 
Lotte Clevin & Henrik Juul

Stress på arbejdspladsen
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
609898
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2002
ISBN: 
8741224604
Illustrator: 
Lotte Clevin & Henrik Juul