Sundhedsledelse

forudsætninger, teori og perspektiver
Note: 
Indhold: Hvordan går det? : en introduktion til bogens problemstillinger og kapitler ; Opsamling og perspektiv / af Jørn Helder og Annie Hagel. Bo Veiersted: Hvad er sundhed? : udvalgte definitioner af godt helbred fra antikkens filosoffer til dagens arbejdspladser. Annie Hagel: Tendenser til sundhed. Ole Fogh Kirkeby: Begrebet sundhed i filosofisk belysning. Anders Bordum: Sundhedsledelse - en sundhedssociologisk tilgang til human resource management. Nanna Mik-Meyer: Sundhed i et sociologisk perspektiv : moralens indtog. Signe Mandrup Adamsen: Sundhed i en CSR-optik - på grænsen mellem privat- og arbejdsliv. "Rygning kan dræbe" - en analyse af advarselstekster på tobaksvarer / af Bodil Helder og Jørn Helder. Bente Klarlund Pedersen: Hvor sunde er vi, og hvor længe lever vi? Anne Grete Claudi Jensen: Psykisk sundhed på arbejdspladsen. Anders Ladefoged: En sund arbejdsplads er god forretning. Henrik Hansen: Tag dig nu sammmen mand

Sundhedsledelse
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
613459
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2009
ISBN: 
9788741253008