Tekster om voksenlæring

Redaktion: 
Knud Illeris og Signe Berri
Note: 
Indhold: Syv klassikere (N.F.S. Grundtvig: Skolen for livet. John Dewey: Hvordan man kommer væk fra pædagogisk forvirring. Torsten Husén: Voksenundervisning. Carl R. Rogers: Mellemmenneskelige relationer og facilitering af læring. Oskar Negt: Sociologisk fantasi og eksemplarisk indlæring. Paulo Freire: De undertryktes pædagogik. Malcolm S. Knowles: Andragogik - en kommende praksis for voksenlæring) ; Voksnes læring (Læring i voksenlivet : integration af teori og praksis / Sharan B. Merriam & Rosemary S. Caffarella. Jack Mezirow: At lære at tænke som en voksen. Jean Lave: Læringens praksis. Pierre Dominicé: Om hvordan voksne uddanner sig selv. Stephen D. Brookfield: Voksnes kognition som en dimension i livslang læring. På vej mod en teori og praksis for alsidig læring / Lyle Yorks & Elizabeth Kasl. Mark Tennant: Livslang læring som selvets teknologi. Hvordan lærer voksne? - en dialog / Alan Rogers & Knud Illeris) ; Voksenlæring og samfund (Matthias Finger: Voksenuddannelse og samfundet i dag. Uddannelse gennem generationer / Ari Antikainen & Juha Kauppila. At leve, lære og arbejde i sen-moderniteten / Veerle Stroobants, Marc Jans & Danny Wildemeersch. Henry A. Giroux: Mod en teori om modstand. Erfaring i voksenlæring / Robin Usher, Ian Bryant & Rennie Johnston) ; Livslang læring (At lære at være til / UNESCO. Livslang uddannelse for alle / OECD. Memorandum om livslang læring / EU-Kommissionen. Kjell Rubenson: Livslang læring : en kritisk vurdering af det politiske projekt. Peter Jarvis: Livsbred lærings betydning for livslang læring. Frank Coffield: Hjertefejl i den aktuelle politik for livslang læring. Knud Illeris: Livslang læring - tilbud eller tvang?)

Tekster om voksenlæring
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
616746
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Learning Lab Denmark, 2005
ISBN: 
9788778672865
Oversætter: 
Signe Berri og Knud Illeris