At teste børn og unge

om testmetoder i den psykologiske undersøgelse
Note: 
Indhold: Hvorfor skal man teste børn og unge? ; At teste børn og unge - en psykometrisk udfordring ; Metodevalg i psykologiske undersøgelser ; Testpræsentation ; Den praktiske testsituation ; At teste for øvelsens skyld ; Tolkning af psykometriske test : testteori i praksis ; Tværkulturel testning ; At skrive udtalelser og give feedback på undersøgelsesresultater ; Undersøgelse af børn og unge : nogle casebeskrivelser

At teste børn og unge

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
627723
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Hans Reitzel, 2011
ISBN: 
9788741254289
Oversætter: 
Ole Thornye