Udendørspædagogik

boglig dannelse og sanselig erfaring
En teoretisk indføring i uderummets muligheder som læringsrum for børn og unge. Historisk gennemgang af udendørspædagogikken fra antikken til vor tid, metoder og forskning på området

Udendørspædagogik

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
601935
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Børn & Unge, 2001
ISBN: 
8789780922